Kişisel Verilerin Korunması

Sayın Müşterilerimiz ve İş Ortağlarımız,

"Çam Ajans" olarak, müşteri memnuniyetini ve kişisel verilerin gizliliğini ön planda tutan bir yaklaşım benimsemekteyiz. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatına uygun olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve koruduğumuz konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri İşleme Amaçları:

 • Müşteri ilişkilerini yönetmek ve geliştirmek.
 • Reklam ve tasarım hizmetlerimizi sunmak ve iyileştirmek.
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

2. Toplanan Kişisel Veriler:

 • Temel iletişim bilgileri (isim, telefon numarası, e-posta adresi vb.).
 • İlgili projelerle ilgili bilgiler.
 • Finansal bilgiler (fatura bilgileri vb.).

3. Kişisel Verilerin İşlenme Süreçleri:

 • Kişisel veriler, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili hukuki süreçlere uygun olarak işlenir.

4. Kişisel Verilerin Güvenliği:

 • Kişisel veriler, teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri alınarak korunur.
 • Yetkilendirilmemiş erişimlere karşı önlemler alınır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

 • Kişisel veri sahipleri, kişisel verileri üzerinde bazı haklara sahiptir (bilgi alma, düzeltme, silme vb.).
 • Bu hakları kullanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

6. Paylaşım ve Aktarım:

 • Kişisel veriler, yasal düzenlemeler doğrultusunda ve gizlilik prensiplerine uygun olarak sınırlı durumlarda üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

Bu bildiri, "Çam Ajans" olarak kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlama konusundaki taahhütlerimizi içermektedir. Siz değerli müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bu konuda gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz.